Σχεδιασμός λογότυπου

Σχεδιάζουμε την εταιρική σας ταυτότητα
ξεκινώντας απο ένα σωστά μελετημένο λογότυπο