Αρχικη

εταιρεία

portforlio

Υπηρεσίες

Τιμοκαταλογος

επικοινωνια

Δημιουργία τεχνικών σχεδίων

Δημιουργία τεχνικών σχεδίων

Στην ideasfactory μπορούμε να σχεδιάσουμε τεχνικά σχέδια (σκίτσα)  για τα έντυπα της εταιρείας σας. Πολύ συχνά σε τεχνικά εγχειρίδια είναι απαραίτητη η απεικόνηση του τρόπου τοποθέτησης ενός προϊόντος. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα χρησιμοποιώντας σκίτσα.

Σκίτσα που απεικονίζουν το εσωτερικό ενός προϊόντος όπως κατόψεις ή διάφορες όψεις.

 skitso7

   boiler1
Σχέδιο τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα Σχέδιο τομής ηλιακού θερμοσίφωνα

 skitso3

 skitso5

 

Τεχνικό σχέδιο διαστάσεων προϊόντος  Σχέδιο συνδέσεων ηλιακού θερμοσίφωνα

                          skitso4

 collector1
Τεχνικό σχέδιο ηλεκτρικής αντίστασης Τεχνικό σχέδιο τομής ηλιακού θερμοσίφωνα

 Solar Water Heater1

 
Σχέδιο τομής μηχανολογικών εξαρτημάτων