Εκτυπώσεις για Ξενοδοχεία


Εκτύπωση αυτοκόλλητων για Rent a Car
Τυπώνουμε αυτοκόλλητα για ενοικίαση αυτοκινήτων (rent a car).

Αυτοκόλλητα σε διάφορα σχήματα

Εκτύπωση αυτοκόλλητων σε σχήμα κύκλου σε οβολ, τρίγωνο, τετράγωνο ή ορθογώνιο. Οτι σχήμα κοπής και να χρειαστείτε μπορούμε να το δημιουργήσουμε.

Αυτοκόλλητα σήμανσης δαπέδου, αυτοκόλλητα για βιτρίνες και τζάμια.

Τιμοκατάλογος
Employee Salary
Stephen C. Cox $300
Josephin Tan $150
Joyce Ming $200
James A. Pentel $175
 
Μπλοκ εισπράξεων για ξενοδοχεία
Τυπώνουμε μπλοκάκια σε μικρές ή μεγαλύτερες διαστάσεις.

Διπλότυπα ή τριπλότυπα

Τα μπλοκ μπορεί να είναι διπλότυπα τριπλότυπα ή τετρατυπα ωστε να καλύψουν κάθε ανάχκη.

Χρώματα εκτύπωσης

Επίσης μπορεί να γίνει μονόχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση 2χρωμη ή τετράχρωμη. Ζητήστε μας την ποσότητα που χρειάζεστε και θα έχετε την προσφορά μας

Τιμοκατάλογος
ROOM-CHARGE1
IRMC1
Επιστολόχαρτα ξενοδοχείων
Τυπώνουμε επιστολόχαρτα σε χαρτί γραφής 100γρ ή άλλα ειδικά χαρτιά.

Χρώματα εκτύπωσης
Εκτύπωση μονόχρωμου δίχρωμου ή τετράχρωμου επιστολόχαρτου.


Τιμοκατάλογος