Πληροφορίες για folder

Χαρτιά εκτύπωσης Velvet Illustration
24 Φεβρουαρίου 2022
Ειδικά Χαρτιά εκτύπωσης
24 Φεβρουαρίου 2022

Εκτύπωση Επαγγελματικών Folder

Επαγγελματικά folder

Ποιό τύπο επαγγελματικού folder θα επιλέξετε
  • μιας όψης (Εμπρός-Πίσω)
  • δύο όψεων (Εμπρός-Πίσω-Εσωτερικά)
  • με θέση για κάρτα
  • με ειδικά καλούπια
  • με ράχη 1-10 χιλιοστά
  • με λάστιχο
  • για γιατρούς, διατροφολόγους, μικροβιολογικά εργαστήρια, κατασκευές