Σχεδιασμός λογότυπου – Διαγωνισμός τροφίμων & ποτών