Εταιρεία συγκολλήσεων μεταλλικών σωλήνων

eshop ποδηλάτων
28 Δεκεμβρίου 2017
Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης του Μοσχάτου
28 Δεκεμβρίου 2017
Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης του Μοσχάτου
28 Δεκεμβρίου 2017
eshop ποδηλάτων
28 Δεκεμβρίου 2017

Εταιρεία συγκολλήσεων μεταλλικών σωλήνων

web-tes3
H εταιρεία  διακρίνεται για τη συνέπεια και την υπευθυνότητα της καθώς τα στελέχη της έχουν εκτελέσει πολλά μεγάλα έργα και έχουν αναδείξει άρτιες συνεργασίες με πολλές αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ήταν  εκείνοι που σε συνεργασία με την "J&P-ABAΞ" πραγματοποίησαν  την πρώτη αλλά και την τελευταία συγκόλληση στο μεγαλύτερο έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, τοποθετώντας και το μεγαλύτερο μήκος του αγωγού (110 χιλιόμετρα
H εταιρεία μας στελεχώνεται από ανθρώπους με τεράστια εμπειρία οι οποίοι συμμετείχαν ως μέτοχοι και στελέχη για πολλά χρόνια σε άλλες εταιρείες, έχοντας εκτελέσει πλήθος μηχανολογικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση και συγκόλληση χαλύβδινων αγωγών ανεξαρτήτου διαμέτρου μεγάλων αποστάσεων.
Το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και συνεργάζεται αποτελείται από ηλεκτροσυγκολλητές, σωληνουργούς, χειριστές και βοηθούς με τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προϋποθέτει η νομοθεσία αλλά κυρίως με πολύ μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση και συγκόλληση σωλήνων παντός τύπου μετάλλων και όλων των διαμέτρων.

H εταιρεία  διακρίνεται για τη συνέπεια και την υπευθυνότητα της καθώς τα στελέχη της έχουν εκτελέσει πολλά μεγάλα έργα και έχουν αναδείξει άρτιες συνεργασίες με πολλές αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ήταν  εκείνοι που σε συνεργασία με την “J&P-ABAΞ” πραγματοποίησαν  την πρώτη αλλά και την τελευταία συγκόλληση στο μεγαλύτερο έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, τοποθετώντας και το μεγαλύτερο μήκος του αγωγού (110 χιλιόμετρα).